0,00 €

No products in the cart.

Τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση ωοθυλακίων – 3DfollicleAI

Στα πλαίσια της έρευνας, της καινοτομίας αλλά και της διαρκούς αναζήτησης στον χώρο της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, η επιστημονική ομάδα της Ευγονίας έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση ενός πραγματικά πρωτοποριακού ερευνητικού προγράμματος, μοναδικό παγκοσμίως στον χώρο της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, με τίτλο: «Νέες προσεγγίσεις στη χρήση της τρισδιάστατης υπερηχογραφικής απεικόνισης των ωοθηκών και στη βελτιστοποίηση των θεραπειών εξωσωματικής γονιμοποίησης – 3DfollicleAI».

Κατά την διάρκεια των ετών 2020 – 2023, η επιστημονική ομάδα της Ευγονίας, σε συνεργασία με την εταιρεία πληροφορικής Ubitech, σχεδίασε και υλοποίησε ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την διερεύνηση της αποδοτικότητας του συστήματος 3D υπερηχογράφησης και στην εξειδίκευση των σημερινών μεθόδων μέτρησης ωοθυλακίων ειδικά σε γυναίκες με μεγάλο αριθμό ωοθυλακίων. Τελικός σκοπός ήταν να θεσπιστούν νέα πιο αντικειμενικά κριτήρια για τον χρόνο και τον τρόπο της επαγωγής της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων.

Τι είναι το 3DfollicleAI

Είναι μια αυτοματοποιημένη μηχανή συστάσεων που λαμβάνει δεδομένα από τον 3D υπέρηχο των ωοθηκών, τα αναλύει χρησιμοποιώντας τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης και παρέχει στον κλινικό μια εκτίμηση της πορείας του κύκλου διέγερσης. Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως όπου η τρισδιάσταστη (3D) υπερηχογραφία συναντάει την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Έτσι, προβλέπεται να ενισχυθεί σημαντικά η πιθανότητα επιτυχίας αλλά, προτίστως, η ασφάλεια για τις γυναίκες που εντάσσονται σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, η Ευγονία βρίσκεται σε συνεργασία με την Ubitech, μια καινοτόμο εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού και ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων. Η Ubitech αξιοποιώντας την εμπειρία της στον χώρο, θα εφαρμόσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) με σκοπό την ανάπτυξη μοντέλων αξιολόγησης των υπερηχογραφικών δεδομένων.

Ερευνητικό Σκέλος

Σε βάθος 3 ετών (2020-2023) εκπωνήσαμε και δημοσιεύσαμε μια σειρά μελετών που σκοπό είχαν την διερεύνηση της ακρίβειας και των πλεονεκτημάτων της 3D μεθόδου σε σχέση με την κλασική 2D υπερηχογραφική παρακολούθηση.

  • Το 2022 ολοκληρώθηκε η πρώτη μελέτη παρατήρησης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για σοβαρό Συνδρομο Υπερδιέγερση Ωοθηκών, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιευθηκαν και παρουσιάστηκαν ως 2 ανακοινώσεις στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό Συνέδριο ESHRE 2022 στο Μιλάνο. Η αυτοματοποιημένη 3D μέτρηση βρέθηκε να έχει υψηλότερη προγνωστική ικανότητα όσον αφορά τον αριθμό των ωαρίων που συλλέγονται. Παράλληλα, οι αυτοματοποιημένες μετρήσεις του όγκου των ωοθυλακίων μέσω 3D έχουν παρόμοια προγνωστική ικανότητα του αριθμού των ώριμων ωαρίων που ανακτώνται σε σχέση με τις χειροκίνητες 2D μετρήσεις.
  • Το 2023 δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης σύγκρισης που διενεργήσαμε, αρχικά στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Ultrasound και σε συνέχεια ως poster presentation στο έγκριτο Συνέδριο ASRM 2023 στη Νέα Ορλεάνη. Το κύριο εύρημα της μελέτης ήταν ότι το 2D-υπερηχογράφημα έχει ως αποτέλεσμα μετρήσεις ωοθυλακίων που είναι κατά μέσο όρο μικρότερες από τις 3D μετρήσεις σε γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση και αυτή η υποτίμηση φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της θεωρητικής δυσκολίας ταυτόχρονης τοποθέτησης του καθετήρα υπερήχων στη μέγιστη x και y διάμετρο.
  • Το Σεπτέμβριο του 2023 παρουσιάστηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό Συνέδριο IFFS 2023 στην Αθήνα η μελέτη σύγκρισης της προγνωστικής ικανότητας των αυτοματοποιημένων 3D μετρήσεων όγκου ωοθυλακίων με μετρήσεις 2D υπερήχων σχετικά με τον αριθμό των ωαρίων που συλλέχθηκαν μετά από ελεγχόμενη διέγερση ωοθηκών. Η αυτοματοποιημένη τρισδιάστατη ογκομετρική αξιολόγηση των ωοθυλακίων έδειξε ανώτερη προγνωστική αξία όσον αφορά τον αριθμό των ωαρίων που συλλέχθηκαν σε σύγκριση με το χειροκίνητο 2D υπερηχογράφημα, ιδιαίτερα σε γυναίκες με υψηλό αριθμό ωοθηλακίων.
  • Επίσης τον Σεπτέμβριο του 2023 παρουσιάστηκε στο διεθνές επιστημονικό Συνέδριο IFFS 2023 στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνας η πρωτοποριακή μελέτη πρόβλεψης του αριθμού βλαστοκύστεων μέσω ογκομετρικών μετρήσεων ωοθηλακίων κατά την διάρκεια ελεγχόμενης διέγερσης ωοθηκών. Πρόκειται για την πρώτη παγκοσμίως προσπάθεια να συσχετιστεί ο όγκος των ωαοθηλακίων με τις βλαστοκύστεις που προκύπτουν από αυτά μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η αυτοματοποιημένη τρισδιάστατη ογκομετρική αξιολόγηση των ωοθυλακίων έδειξε παρόμοια ή ανώτερη προγνωστική ικανότητα για τον αριθμό των βλαστοκύστεων σε σύγκριση με το δισδιάστατο υπερηχογράφημα. Οι ογκομετρικές μετρήσεις μπορούν λοιπόν να θεωρηθούν εξίσου αξιόπιστοι προγνωστικοί παράγοντες της έκβασης ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Μηχανή Συστάσεων 3DFollicleAI

Παράλληλα, η ομάδα της Ubitech έχει δημιουργήσει μια πρότυπη μηχανή συστάσεων που συνθέτει υπερηχογραφικά και ορμονικά δεδομένα για την εκτίμηση της πορείας ενός κύκλου υπερδιέγερσης. Με τη χρήση μεθόδων βαθειάς μηχανικής μάθησης, νευρωνικών δικτύων και τεχνητής νοημοσύνης τόσο στο ενσωματωμένο στις μηχανές υπερήχων λογισμικό, όσο και στην ανάλυση των παρατηρήσεων, είναι εφικτό πλέον να καταγράφονται σημαντικά χαρακτηριστικά και να εξάγονται συμπεράσματα για την εξέλιξη της διαδικασίας της διέγερσης.

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-01429)

Share it!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ