0,00 €

No products in the cart.

IVF: Πιο αποτελεσματική η κατάψυξη ωαρίων για τις γυναίκες που ξεκινούν οικογένεια αργότερα

Με επικεφαλής εμπειρογνώμονες της Ιατρικής Σχολής NYU Grossman και του Κέντρου Γονιμότητας NYU Langone, το νέο εύρημα βασίστηκε σε 15 χρόνια «πραγματικής ζωής» με αποτελέσματα απόψυξης κατεψυγμένων ωαρίων για γυναίκες που είχαν καθυστερήσει την τεκνοποίηση και αντιμετώπιζαν φυσική, σχετιζόμενη με την ηλικία, μείωση της γονιμότητας.

Η μελέτη αυτή διαπίστωσε επίσης ότι σημαντικός αριθμός των γυναικών που μελετήθηκαν απέκτησαν περισσότερα από ένα παιδιά μέσω της συντήρησης ωαρίων. Συνολικά η μελέτη αναφέρει 211 μωρά από την κατάψυξη ωαρίων.

Συγκριτικά, και με τη χρήση φρέσκων ωαρίων ή εμβρύων από γυναίκες που προσπαθούν να συλλάβουν, στην ηλικία των 40 ετών λιγότερο από το 30% που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) μένουν έγκυες και λιγότερο από το 20% γέννησαν ζωντανά μωρά ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που συγκέντρωσε το Κέντρο για την Πρόληψη και την Πρόληψη Ασθενειών από τις σχεδόν 500 κλινικές γονιμότητας της χώρας.

Η κατάψυξη και απόψυξη ωαρίων σε μεταγενέστερη ημερομηνία παρέχει υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης από τη χρήση φρέσκων εμβρύων κατά τη διάρκεια της τεχνολογίας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, λένε οι συγγραφείς της μελέτης.

«Τα ευρήματά μας ρίχνουν φως στους παράγοντες που παρακολουθούν τις επιτυχείς γεννήσεις από την κατάψυξη ωαρίων, οι οποίοι περιλαμβάνουν προσεκτικό έλεγχο των εμβρύων που πρόκειται να αποψυχθούν και να εμφυτευθούν», ανέφερε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Sarah Druckenmiller Cascante, MD, συνεργάτης στο Τμήμα Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας και Υπογονιμότητας, εντός του Τμήματος Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο NYU Langone. Και πρόσθεσε: «Η καλύτερη κατανόηση του ποσοστού γεννήσεων ζώντων από την κατάψυξη ωαρίων για την ηλικιακή μείωση της γονιμότητας είναι απαραίτητη για την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τη λήψη αποφάσεων».

«Είναι σημαντικό ότι η μελέτη μας βασίζεται σε πραγματική κλινική εμπειρία”, συμλήρωσε η Cascante, «και όχι σε μαθηματική μοντελοποίηση με περιορισμένα δεδομένα, που είναι το μεγαλύτερο μέρος όσων έχουν δημοσιευτεί μέχρι στιγμής σχετικά με την πιθανότητα γεννήσεων από την κατάψυξη ωαρίων». Ο αριθμός των γυναικών στις ΗΠΑ που αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες αυξάνεται εδώ και τρεις δεκαετίες, με ενδείξεις ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Τα ποσοστά γεννήσεων έχουν μειωθεί για τις γυναίκες στη δεκαετία των 20 και έχουν αυξηθεί κατακόρυφα για τις γυναίκες στα τέλη της δεκαετίας των 30 και στις αρχές της δεκαετίας των 40, σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής των ΗΠΑ. Η μέση ηλικία κατά την πρώτη γέννηση έχει αυξηθεί από τα 19 έτη το 1984 στα 30 έτη το 2021 και είναι υψηλότερη σε πολλές μητροπολιτικές περιοχές.

Οι ειδικοί του Κέντρου Γονιμότητας NYU Langone υπήρξαν πρωτοπόροι στην ανάπτυξη της τεχνολογίας κατάψυξης ωαρίων, με το πρώτο μωρό που γεννήθηκε μέσω κατάψυξης ωαρίων στο NYU Langone τον Ιούλιο του 2005. Το Κέντρο έχει δει να τριπλασιάζεται σχεδόν ο αριθμός των γυναικών που ξεκινούν κύκλους κατάψυξης ωαρίων το 2022 σε σύγκριση με το 2019. Καθώς αυτή η εθνική τάση αυξάνεται, απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για την ενημέρωση των ασθενών που επιδιώκουν να διασφαλίσουν το αναπαραγωγικό τους μέλλον.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την μελέτη

Στο πλαίσιο της μελέτης, συμμετείχαν 543 ασθενείς με μέση ηλικία 38 ετών κατά τη στιγμή της πρώτης κατάψυξης ωαρίων, η οποία είναι μεγαλύτερη από τη βέλτιστη ηλικία για την κατάψυξη ωαρίων (35 ετών ή νεότερη). Αυτές οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 800 κύκλους κατάψυξης ωαρίων, 605 αποψυξεις ωαρίων και 436 εμβρυομεταφορές μεταξύ 2005-2020.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι συνολικά, το 39% των γυναικών ηλικίας 27-44 ετών, με την πλειονότητα μεταξύ 35-40 ετών κατά την κατάψυξη των ωαρίων, απέκτησαν τουλάχιστον ένα παιδί από τα κατεψυγμένα ωάριά τους, γεγονός που είναι συγκρίσιμο με τα αποτελέσματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης αντίστοιχης ηλικίας. Σε όλες τις ηλικίες, οι γυναίκες που απόψυξαν περισσότερα από 20 ώριμα ωάρια είχαν 58% ποσοστό γεννήσεων ζωντανών παιδιών, το οποίο ήταν βαθύ και απροσδόκητο, καθώς η ομάδα αυτή περιελάμβανε ασθενείς που είχαν περάσει την αναπαραγωγική τους ακμή. Στην πραγματικότητα, 14 ασθενείς που κατέψυξαν ωάρια σε ηλικία 41-43 ετών απέκτησαν επιτυχώς παιδιά από τα κατεψυγμένα ωάριά τους. Όπως σημειώνεται, οι γυναίκες ηλικίας κάτω των 38 ετών που είχαν αποψυχθεί 20 ή περισσότερα ώριμα ωάρια πέτυχαν 70 τοις εκατό ποσοστό ζωντανών γεννήσεων ανά ασθενή. Η διάρκεια της αποθήκευσης των κατεψυγμένων ωαρίων δεν άλλαξε το ποσοστό επιτυχίας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος με έμβρυα από κατεψυγμένα και τελικά αποψυγμένα ωάρια είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερα ποσοστά αποβολών και υψηλότερα ποσοστά ζωντανών γεννήσεων ανά μεταφορά. Ο εν λόγω έλεγχος επιτρέπει επίσης τη μεταφορά ενός εμβρύου, αποδίδοντας μονήρεις εγκυμοσύνες, οι οποίες είναι ασφαλέστερες τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί, λένε οι συγγραφείς.

«Τα αποτελέσματά μας παρέχουν ρεαλιστικές προσδοκίες για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο διατήρησης ωαρίων και αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία κατάψυξης ωαρίων δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα βελτιωμένης αναπαραγωγικής αυτονομίας», είπε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης James A. Grifo, MD, PhD, διευθυντής του Τμήματος Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας και Υπογονιμότητας και του Κέντρου Γονιμότητας NYU Langone. Και συμπλήρωσε: «Η κατάψυξη ωαρίων σε νεαρή ηλικία γίνεται μια επιλογή για να γίνει κάποιος δικός του δωρητής ωαρίων σε προχωρημένη ηλικία. Καθώς οι νεότερες ασθενείς καταψύχουν ωάρια και κάνουν περισσότερους από έναν κύκλους, τα ποσοστά επιτυχίας θα είναι ακόμη υψηλότερα από αυτά που αναφέρονται σε αυτή τη μελέτη».

Ο Δρ. Grifo, επίσης καθηγητής στο Τμήμα Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο NYU Langone, προειδοποίησε ότι η μελέτη περιορίστηκε από τον αριθμό των ασθενών. Μελλοντικές μεγαλύτερες μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη για να αυξηθεί το σύνολο των δεδομένων από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν οι ασθενείς και να διαμορφωθούν τα αναμενόμενα ποσοστά επιτυχίας τους. Συμπλήρωσε ότι είναι επίσης απαραίτητες πρόσθετες μελέτες από διάφορες γεωγραφικές περιοχές και τύπους κέντρων.

Share it!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ