0,00 €

No products in the cart.

Επιτάχυνση της θεραπείας για την υπέρταση που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη

Μια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από τους ερευνητές της Cedars-Sinai βελτιώνει την έγκαιρη θεραπεία για γυναίκες με σοβαρή υπέρταση που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, μια από τις κύριες αιτίες θανάτου λόγω εγκυμοσύνης.

Σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο θεραπείας, που περιγράφεται λεπτομερώς στο The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, σχεδόν το 95% των ασθενών υποβλήθηκαν σε θεραπεία εντός 30 λεπτών από την επιβεβαιωμένη σοβαρή υπέρταση. Η επιτάχυνση της θεραπείας μειώνει τον κίνδυνο μητρικού εγκεφαλικού και άλλης νοσηρότητας, σε σύγκριση με το τρέχον εθνικό πρότυπο για τη θεραπεία εγκύων ασθενών με υπέρταση εντός 30 έως 60 λεπτών από την επιβεβαιωμένη διάγνωση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ενώ οι μαύρες, οι Ασιάτισσες και οι Ισπανόφωνες γυναίκες είχαν περισσότερες πιθανότητες από τις λευκές να εμφανίσουν σοβαρή υπέρταση που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, η φυλή και η εθνικότητα δεν έπαιξαν ρόλο στην έγκαιρη θεραπεία.

«Προσπαθούμε συνεχώς να αναπτύσσουμε στρατηγικές για τη μείωση τόσο της σοβαρής μητρικής νοσηρότητας όσο και της θνησιμότητας, ενώ εντοπίζουμε τρόπους για να μειώσουμε το χάσμα των φυλετικών ανισοτήτων», δήλωσε ο John Ozimek, DO, διευθυντής Labor & Delivery and the Maternal-Fetal Care Unit στο Cedars- Sinai και πρώτος συγγραφέας της μελέτης. «Ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε, ή τουλάχιστον να μειώσουμε τον κίνδυνο επιπλοκών από τη σοβαρή υπέρταση, είναι να την αναγνωρίσουμε και να την αντιμετωπίσουμε γρήγορα», συμπλήρωσε.

Οι υπερτασικές διαταραχές της εγκυμοσύνης περιλαμβάνουν τη χρόνια υπέρταση, την υπέρταση κύησης, την προεκλαμψία-εκλαμψία και τη χρόνια υπέρταση με υπερτιθέμενη προεκλαμψία. Στις ΗΠΑ, όλα παραμένουν μια σημαντική αιτία σοβαρής μητρικής νοσηρότητας που αντιπροσωπεύει περίπου το 7% των θανάτων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Και για τις μαύρες γυναίκες, οι αναλογίες θανάτων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη είναι περισσότερο από τρεις φορές υψηλότεροι από εκείνους των λευκών γυναικών.

Για να βοηθήσει να ξεπεραστούν ορισμένα από αυτά τα ζητήματα, η ομάδα του Cedars-Sinai προσπάθησε να βελτιώσει την έγκαιρη θεραπεία της σοβαρής υπέρτασης που μπορεί να στοχεύσει και να αντιμετωπίσει ειδικά παρεμβάσεις για πιθανή βελτίωση αυτών των αποτελεσμάτων.

Σε συνεργασία με κατοίκους, γιατρούς και νοσηλευτές, η ομάδα δημιούργησε ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο για τη διάγνωση και τη θεραπεία της σοβαρής υπέρτασης που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη για να βοηθήσει στην εξάλειψη τυχόν εμποδίων.

Στη συνέχεια δημιούργησαν μια αυτοματοποιημένη μηνιαία αναφορά που εντόπισε γυναίκες που παρουσίασαν σοβαρή υπέρταση κατά την εισαγωγή τους στον τοκετό και τον τοκετό. Το αρχείο για κάθε περίπτωση επανεξετάστηκε για να καθοριστεί εάν η θεραπεία ήταν εντός 30 λεπτών. Αυτά τα ποσοστά συγκρίθηκαν επίσης ανά φυλή και εθνικότητα.

Από την 1η Απριλίου 2019 έως τις 31 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 12.069 παραδόσεις στο Cedars-Sinai. Συνολικά 684 γυναίκες είχαν τουλάχιστον ένα επεισόδιο σοβαρής υπέρτασης. Από αυτές τις γυναίκες, οι 441 πληρούσαν τα κριτήρια και έλαβαν θεραπεία, ενώ οι 417 (94,6%) υποβλήθηκαν σε έγκαιρη θεραπεία.

Για όσους δεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία εντός των 30 λεπτών, οι συνήθεις αιτίες περιελάμβαναν την άρνηση του ασθενούς να λάβει φαρμακευτική αγωγή, τη μικρή καθυστέρηση στην ειδοποίηση του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης ή τα αντιυπερτασικά φάρμακα που διακόπηκαν προσωρινά κατά την αξιολόγηση και τη θεραπεία της ταυτόχρονης νοσηρότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η καθυστέρηση ήταν ελάχιστη και εξακολουθεί να πληρούσε τα εθνικά κριτήρια θεραπείας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι μαύρες, οι Ασιάτισσες και οι Ισπανόφωνες γυναίκες είχαν περισσότερες πιθανότητες από τις λευκές να εμφανίσουν σοβαρή υπέρταση που απαιτεί θεραπεία. Ωστόσο, η φυλή και η εθνικότητα στη συγκεκριμένη παράμετρο δεν έπαιξαν καθοριστικό παράγοντα όσον αφορά τις καθυστερήσεις στη θεραπεία.

«Το γεγονός ότι οι μαύρες γυναίκες είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υπέρταση από τις λευκές δεν ήταν απροσδόκητο και ξέρουμε ότι οφείλεται σε μια ποικιλία σύνθετων παραγόντων», δήλωσε ο Ozimek, ο οποίος είναι επίσης επίκουρος καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας. «Αλλά αυτό που είδαμε ήταν ότι η έγκαιρη θεραπεία για τη σοβαρή υπέρταση δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων, κάτι που είναι τόσο σημαντικό», συμπλήρωσε επίσης.

Η Sarah Kilpatrick, MD, PhD, πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής και Γυναικολογίας στο Cedars-Sinai και ανώτερος συγγραφέας της εργασίας είπε: «Το πραγματικά σημαντικό σημείο που θέλουμε να οδηγήσουμε στο σπίτι είναι ότι έχουμε τώρα αυτό το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα που άλλα ιδρύματα μπορούν να αντιγράψουν να μπορούν να ελέγχουν τη δική τους έγκαιρη θεραπεία των γυναικών με σοβαρή υπέρταση και να εντοπίζουν τρόπους βελτίωσης της σοβαρής μητρικής νοσηρότητας και θνησιμότητας στα δικά τους συστήματα».

Share it!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ